W tym przeglądzie przyjrzymy się cechom i korzyściom Banku Millennium, rozwiązaniu Genesys Engage(tm) oraz ich usługom wielokanałowym. Oprócz usług bankowych, firma oferuje usługi maklerskie, fundusze inwestycyjne, leasing i plany emerytalne. Firma posiada ponad 500 oddziałów i bankomatów w całej Polsce. Jest również częścią Grupy Banku Millennium, która dostarcza szereg innych rozwiązań bankowych.

Bank millennium

Recenzja Banku Millennium jest niezbędna dla wszystkich konsumentów poszukujących nowej opcji bankowej. Firma działa od 2003 roku i koncentruje się na uniwersalnych produktach finansowych i zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy. Oferuje szereg usług poprzez sieć oddziałów, bankowość internetową, telefoniczną i mobilną. Jej dział bankowości detalicznej zaspokaja potrzeby osób prywatnych, samozatrudnionych i małych przedsiębiorstw. Pion bankowości korporacyjnej koncentruje się na średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Obniżenie ratingu może być uzasadnione, jeżeli w banku nastąpiło istotne pogorszenie współczynnika kapitałowego. Wskaźnik CET1 powinien wynosić powyżej 13%. Wskazuje to na bank działający w przedziale kapitalizacji bbb. Jeżeli bank doświadczy istotnego ogólnego pogorszenia jakości aktywów, np. dużych odpisów z tytułu utraty wartości kredytów lub znacznych strat z tytułu kredytów hipotecznych w walutach obcych, obniżenie ratingu może być uzasadnione. Dodatkowo, słabsze przychody mogłyby ograniczyć zdolność do absorpcji strat poprzez zysk przed utratą wartości.

Rozwiązanie Genesys Engage(tm)

Decyzja o modernizacji w Banku Millennium nie została podjęta lekkomyślnie. Była ona wynikiem obszernych analiz i dyskusji, które trwały prawie dwa lata. Po udanym wdrożeniu proof-of-concept, Bank Millennium wybrał rozwiązanie Genesys Engage(tm). Bank ten niedawno połączył się z Eurobankiem i musiał skonsolidować procesy, ludzi i technologię. Rozwiązanie pomogło w osiągnięciu tego celu poprzez połączenie różnych funkcji w jedną.

Usługi wielokanałowe

Millennium Bank, największy bank w Polsce, oferuje klientom cały wachlarz kanałów kontaktu. Oprócz oddziałów, oferuje również usługi przez Internet, bankowość mobilną i call center. TeleMillennium, kanał telefoniczny, pozwala klientom na zadawanie pytań, uzyskiwanie informacji o ofercie oraz pomoc w nagłych przypadkach. Dla potencjalnych klientów kanał ten dostarcza informacji na temat otwarcia konta i eliminuje konieczność wielokrotnych kontaktów.

Bank ma wiele sposobów komunikowania się z klientami i jest zaangażowany w zapewnienie wysokiej jakości usług. Wysoko oceniono jego mobilną aplikację bankową, Menedżera Finansów oraz wsparcie dla platformy Windows 8. Uruchomił nawet usługę zdalnego otwierania rachunków. Klienci mogą zarządzać swoimi kontami za naciśnięciem jednego przycisku. Usługi wielokanałowe w Banku Millennium obejmują szeroki zakres produktów i usług. Są one kompleksowym rozwiązaniem dla wszystkich Państwa potrzeb finansowych.

Czytaj również:   Czym jest giełda maklerska

Ocena zdolności kredytowej

Ratingi krajowe odzwierciedlają wiarygodność kredytową Millennium Banku w stosunku do innych polskich banków. Bank ma stabilną pozycję kapitałową i posiada znaczne bufory kapitałowe, w tym dług podporządkowany Tier1 w wysokości 3% aktywów ważonych ryzykiem. Bank ma wysoki wskaźnik pokrycia zobowiązań krótkoterminowych w stosunku do aktywów, a w ciągu ostatnich dwóch lat utrzymywał swój ogólny wskaźnik kapitałowy. Jego łączny współczynnik kapitałowy wynosi 20%.

Ratingi Banku Millennium zostały przyznane przez Fitch Ratings. Jest to jeden z niewielu banków w Polsce nie będących bankami dużymi, który posiada rating “BBB-” nadany przez tę agencję. Jego perspektywa jest negatywna i znajduje się pod obserwacją ratingową. Bank będzie kontynuował prace nad poprawą ratingu, aby przyciągnąć inwestorów. W międzyczasie nadal nie spełnia wymogów Przewodnika Inwestorów Moody’s. Może to wpłynąć na rentowność banku.

Skargi Better Business Bureau

Kilka raportów Better Business Bureau dotyczących skarg na Millennium Bank odnosi się do słabej obsługi klienta przez ten bank. Firma jest członkiem Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) i oferuje szereg usług bankowych i inwestycyjnych. Bank oferuje m.in. karty debetowe, ochronę przed debetem, certyfikaty depozytowe, indywidualne konta emerytalne i pożyczki na cele osobiste. Inne korzyści to bezpłatna bankowość internetowa, miesięczne wyciągi, zarządzanie gotówką, elektroniczne płacenie rachunków i bezpośrednie wpłaty na listy płac. Bank Millennium jest członkiem Federal Deposit Insurance Corporation i posiada siedzibę w Ooltewah, Tenn.

Jedna z najczęstszych skarg przeciwko firmom windykacyjnym dotyczy obelżywego lub groźnego języka lub nękania. Ponadto, firma ma zakaz nękania konsumentów lub podawania fałszywych informacji. Konsument może złożyć skargę, jeśli jest nękany lub jeśli dług został umieszczony w jego raporcie kredytowym bez jego wiedzy. Istnieje wiele praw ochrony konsumenta i praw konsumenckich, które pozwalają chronić się przed nękaniem i windykacją długów. Grupa Finansowa Millennium i Lexington Law rozumieją Państwa prawa i mogą pomóc je chronić.

Podobne tematy: