Na początku 2019 roku wprowadzoną nowy podatek dochodowy, tzw. danina solidarnościowa. Od 30 kwietnia 2021 roku osoby fizyczne muszą złożyć zeznanie o wysokości tego podatku. Jednak dotyczy to jedynie osób, których dochód przekracza 1 000 000  zł

Kogo obowiązuje danina solidarnościowa?

Danina solidarnościowa jest stosunkowo nowym świadczeniem, o którym więcej znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. I dotyczy osób, których roczny dochód przekracza 1 000 000 zł. Takie osoby fizyczne muszą zapłacić 4% podstawy obliczenia daniny. Nie ma tutaj znaczenie, czy jest się Polakiem czy obcokrajowcem, który osiąga przychody w Polsce.

A zatem danina solidarnościowa jest niezależnym świadczeniem od podatku dochodowego. Nie obowiązuje tutaj zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego, także w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Celem daniny jest wsparcie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez najbogatszych Polaków.

Od jakich dochodów płaci się daninę solidarnościową?

Trzeba zauważyć, że nie wszystkie przychody/dochody są wliczane  do podstawy daniny solidarnościowej. Nie wlicza się tutaj m.in. przychodów z nieujawnionych źródeł, ze sprzedaży nieruchomości czy z dywidend. Ponadto osoby, które uzyskują przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, oraz osoby, które podlegają ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, także są zwolnione z uiszczania daniny.

Podstawa daniny solidarnościowej to:

  • Dochody z zagranicznej spółki
  • Dochody z akcji, w tym zbycia papierów wartościowych, akcji i udziałów
  • Dochody z działalności gospodarczej
  • Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej (przy stawce liniowej 19%)
  • Dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Podczas obliczania podstawy daniny, nie bierzemy pod uwagę dochodów uzyskanych za granica. Jest to związane z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Więcej o daninie solidarnościowej przeczytasz tutaj: https://magazynprzedsiebiorcy.pl/danina-solidarnosciowa.

Jak oblicza się podstawę opodatkowania – danina solidarnościowa

Jako podstawę bierze się nadwyżkę od sumy 1 000 000 zł dochodów, które zostały wspomniane wyżej. Pomniejsza się je jednak wcześniej o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, kwoty dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów za granicą oraz kwoty, jakie się uwzględnia w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy.

Czytaj również:   Santander bank polska - recenzja

Za to nie odlicza się inne odliczenia osoby fizycznej, jak darowizny, ulgi rehabilitacyjne, wpłaty na indywidualne konto emerytalne.

Ważne jest to, że przekroczenie 1 000 000 zł dochodu nie oznacza od razu, że osoba fizyczna musi uiścić daninę solidarnościową.  Podstawa uwzględnia pewne odliczenia od dochodu, a nie są one jednoznaczne z odliczeniami rocznymi.

Podczas ustalania wysokości daniny bierze się pod uwagę dochody, które są wykazywane w:

  • PIT-40A
  • Zeznaniach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-CFC

A zatem wzór obliczenia podstawy daniny solidarnościowej wygląda następująco:

Suma dochodów – kwoty pomniejszające – 1 000 000 zł = podstawa obliczenia daniny

Sumę zaokrągla się do pełnych złotówek.

Deklaracja – danina solidarnościowa

Deklarację o wysokości daniny solidarnościowej składa się do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego do urzędu skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania podatnika. Podatnik ma obowiązek złożyć deklarację do ostatniego dnia roku podatkowego. W przypadku gdy zmienił miejsce zamieszkania poza teren Polski, jest zmuszony dostarczyć deklarację do ostatniego dnia pobytu w Polsce.

Po złożeniu deklaracji pozostaje jeszcze wpłacenie daniny na odpowiedni rachunek urzędu skarbowego. Ma to być organ, który zajmuje się kwestiami podatku dochodowego od osób fizycznych. On z kolei wpłaci pieniądze na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Jeśli jednak dany podatnik będzie się spóźniał z uiszczeniem daniny, będzie zobowiązany potem do uiszczenia odsetek zgodnie z zapisem w ustawie.

Podsumowując, danina solidarnościowa dotyczy głównie osób, których dochód przekroczył 1 000 000 zł. Trzeba jednak sprawdzić, czy na pewno kwalifikuje się do tej grupy, która jest zobowiązana do tej płatności.

Podobne tematy: