Bank PKO BP jest największym bankiem w Polsce, zatrudniającym ponad 29.000 osób. Ma imponujący roczny zysk netto w wysokości ponad 7 miliardów złotych i posiada niezwykły kod SWIFT. Co więc jest takiego wspaniałego w tym banku? Proszę czytać dalej, aby dowiedzieć się, dlaczego uważamy, że jest to świetne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo, ma on bardzo łatwy do zapamiętania kod SWIFT!

PKO BP jest największym bankiem w Polsce

Jako jedna z najstarszych instytucji finansowych w kraju, PKO BP należy również do największych banków w Europie Środkowej i Wschodniej. Ekspansja banku do krajów sąsiednich jest istotną częścią jego planów ekspansji i stania się globalnym graczem. Chociaż kapitalizacja PKO BP osiągnęła 50 miliardów złotych, jest on nadal jedynym polskim podmiotem w indeksie FTSE Russell. Jego ambicje wykraczają poza granice Polski i obejmują ekspansję w Czechach i na Słowacji oraz Kredobank Ukraina. Bank przygotowuje się również technologicznie do konkurencji z fintechami i gigantami technologicznymi.

Aby wspierać rozwój gospodarki cyfrowej, PKO BP rozszerza współpracę z ACI Worldwide, wiodącym światowym dostawcą rozwiązań w zakresie płatności elektronicznych. Relacja między ACI i PKO BP pozwoli bankowi zrealizować ambitne cele wzrostu. Polski bank ma ambicje stać się główną siłą w europejskim sektorze finansowym i stawia na innowacyjność. PKO BP już utorował drogę innym instytucjom finansowym, które mogą z nim konkurować.

Zatrudnia 29.000 osób

W Polsce PKO Bank Polski jest firmą bankową, która wykorzystuje technologię, aby pomóc klientom w osiąganiu ich celów. PKO BP SA zatrudnia 29.000 osób w całym kraju i jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Firma dużo inwestuje w swoich pracowników, a pracownicy przechodzą szkolenia na temat polskiego rynku finansowego. PKO BP SA zapewnia również znaczną pomoc dla swoich pracowników, a firma zainwestowała w nowe systemy informatyczne.

Bank zatrudnia w Polsce około 29.000 osób, a jego zysk netto za pełny rok 2010 wyniósł ponad siedem miliardów złotych. Jego aktywa wynoszą ponad 285 miliardów złotych, czyli około 80 miliardów dolarów amerykańskich. Jest obecny na Ukrainie i jest drugim co do wielkości bankiem w tym kraju po KredoBanku. Siedziba główna znajduje się w centrum Warszawy.

Jego całoroczny zysk netto wyniósł ponad 7 miliardów złotych

PKO Bank Polski z 403,5 mld PLN aktywów jest największym polskim bankiem. W trzecim kwartale 2021 roku bank osiągnął całoroczny zysk netto w wysokości ponad 7 miliardów złotych. Bank obsługuje 11 milionów klientów detalicznych, jest wiodącym podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów polskiego społeczeństwa i ma najwyższy udział w rynku funduszy inwestycyjnych i kredytów dla osób fizycznych (17,5%). Bank stał się również najbardziej mobilnym bankiem w Polsce, dzięki wykorzystaniu narzędzi cyfrowych.

Czytaj również:   Giełda forex - recenzja

Wzrost przychodów z tytułu prowizji i opłat wynikał częściowo z pozyskania nowych klientów i dywersyfikacji oferty produktowej. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o sześć milionów złotych, przy jednoczesnym zawężeniu marży odsetkowej. Zyski z operacji finansowych składały się głównie z wpływów ze sprzedaży dłużnych papierów wartościowych. Wynik banku w walutach obcych wzrósł o 5,6% w porównaniu z rokiem 2001.

Posiada unikalny kod SWIFT

Kody SWIFT są rozpoznawalne na całym świecie i służą jako unikalny adres wiadomości między bankami i instytucjami finansowymi. System ten został stworzony przez Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Organizacja ta ma ponad 10.000 członków w ponad 212 krajach i jest odpowiedzialna za utrzymanie tej ogromnej sieci wymiany danych finansowych. Kody SWIFT są wykorzystywane do bezpiecznego przesyłania pieniędzy z jednego banku do drugiego, w tym do płatności i finansowania handlu. Kody te zawierają standaryzowane informacje.

Kody SWIFT to ośmio- lub jedenastocyfrowe liczby, które są wykorzystywane przez banki i instytucje finansowe do wzajemnej komunikacji. Mogą je Państwo znaleźć na stronie internetowej swojego banku i na wyciągach. Są one wymienne z BIC. Kody SWIFT służą do przekazywania pieniędzy z banku do banku oraz do płatności SEPA. Ponieważ są unikalne, kody SWIFT umożliwiają Państwu wysyłanie i odbieranie bezpiecznych wiadomości między instytucjami finansowymi.

Wykorzystuje rozwiązania DXC

DXC oferuje kompletne portfolio usług, począwszy od projektowania i tworzenia aplikacji, poprzez testowanie integracji systemów, aż po analitykę biznesową. PKO Bank Polski wybrał DXC do zbudowania i wdrożenia IKO, swojej aplikacji bankowości mobilnej. Zespół banku przez cały czas trwania projektu ściśle współpracował z ekspertami DXC ds. usług aplikacyjnych. Mieli oni możliwość obserwowania postępu prac na bieżąco i mieli wpływ na końcowe produkty.

W wyniku tego partnerstwa DXC ogłosiło, że wprowadzi standardowe złącze danych, które połączy podstawowe rozwiązania bankowe, takie jak Celeriti i Hogan, z platformą Zafin opartą na chmurze. To nowe połączenie pomoże klientom w płynnym przejściu od starszych do nowoczesnych systemów bankowych. Umożliwi im również dotrzymanie kroku stale rozwijającemu się rynkowi. Oznacza to lepsze doświadczenia klientów i większe przychody.

Podobne tematy: