Giełda papierów wartościowych jest doskonałym miejscem do inwestowania dla osób pragnących gromadzić majątek. Jeśli jednak nie masz doświadczenia, przed rozpoczęciem inwestowania powinieneś rozważyć kilka wskazówek inwestycyjnych. Ten artykuł zawiera informacje o tym, jak inwestować w pojedyncze akcje i fundusze inwestycyjne. Dowiemy się również, jak ważne jest równoważenie portfela i trzymanie się z dala od akcji o wysokiej zmienności. Stosując się do tych prostych wskazówek, można stworzyć udany plan inwestycyjny, na którym będzie można bazować przez wiele lat.

Inwestowanie w akcje indywidualne

Inwestowanie w pojedyncze akcje na giełdzie ma wiele zalet i wad, ale często nie jest odpowiednie dla początkujących inwestorów. Chociaż łatwiej jest wybrać akcje indywidualne, wymagają one także większej wiedzy na temat spółki i całego rynku. Ponadto trzeba codziennie poświęcać dużo czasu na przeglądanie swoich inwestycji. Co więcej, inwestowanie w akcje indywidualne wiąże się z większym ryzykiem straty. Akcje indywidualne są również podatne na duże wahania cen, takie jak niedawny spadek wartości rynkowej akcji Facebooka (FB) z 660 mld USD do 230 mld USD w ciągu jednego dnia.

Akcje indywidualne mają szereg zalet. Opłaty są niższe niż w przypadku funduszy indeksowych. Przy inwestowaniu w akcje indywidualne nie ma opłat za zarządzanie ani wskaźników kosztów. Jednakże przy zakupie akcji może być konieczne uiszczenie opłaty transakcyjnej, którą należy uiszczać do momentu sprzedaży akcji. Ponadto, trzeba poświęcić więcej czasu i wysiłku na dywersyfikację portfela, a także istnieje ryzyko inwestowania pieniędzy pod wpływem emocji.

Inwestowanie w fundusze powiernicze

Jeśli zastanawiasz się, jak zacząć inwestować na giełdzie, być może zastanawiasz się, jak zacząć od funduszy inwestycyjnych. Ten rodzaj inwestowania jest doskonałym sposobem na dywersyfikację portfela przy jednoczesnym uniknięciu kłopotów związanych z badaniem poszczególnych akcji. Ponadto fundusze inwestycyjne są zarządzane przez profesjonalnych menedżerów, którzy starannie dobierają papiery wartościowe do portfela. Profesjonalni zarządzający funduszami monitorują te inwestycje i w razie potrzeby dokonują ich realokacji.

Przed rozpoczęciem inwestowania w fundusze inwestycyjne należy ustalić swoje cele. Należy spisać swoje krótko- i długoterminowe cele inwestycyjne, co pozwoli zachować koncentrację. Fundusze wzajemne to otwarte spółki inwestycyjne, które gromadzą środki pieniężne pochodzące od różnych inwestorów i inwestują je w różne klasy aktywów. Każda inwestycja w fundusz wzajemny odzwierciedla procentowy udział w całym portfelu, co sprawia, że jest to doskonały wybór dla osób o różnych celach i budżetach.

Czytaj również:   Jak inwestować w fundusze inwestycyjne

Unikanie akcji o wysokiej zmienności

Chociaż kupowanie akcji o niskiej zmienności może być bardziej atrakcyjne niż inwestowanie w spółki o wyższym ryzyku, inwestowanie w akcje o wysokiej zmienności może nie być dobrym pomysłem dla inwestorów typu “kup i trzymaj”. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy powinni unikać wahań cen aktywów. Można jednak dodać takie akcje do swojego portfela, jeżeli podchodzi się do nich bardziej taktycznie. Aby to zrobić, można przeanalizować indeks S&P 500 pod kątem najwyższych współczynników beta. Beta jest wskaźnikiem mierzącym, jak szybko lub wolno porusza się dana akcja w stosunku do indeksu S&P 500. Ponieważ zmienność jest wskaźnikiem ryzyka, należy unikać akcji o wysokim współczynniku beta.

Zmienność rynku jest naturalną częścią inwestowania. W rzeczywistości eksperci ostrzegają przed pochopną sprzedażą w czasie spadków na rynkach. W rzeczywistości, spadające ceny akcji są doskonałą okazją do kupna. Należy rozważyć dokonanie niewielkich korekt w posiadanych udziałach i przywrócić równowagę portfela w oparciu o cele długoterminowe. Jeżeli jednak dojdzie do poważnej zmiany, należy się wstrzymać i dwa razy przemyśleć swój ruch. Należy również uzbroić się w cierpliwość i pamiętać, że inwestorzy mają tendencję do podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Dlatego ważne jest, aby nie sprzedawać swoich dobrych akcji tylko dlatego, że inni sprzedają swoje.

Przywracanie równowagi w portfelu

Równoważenie portfela to kluczowy proces, który wielu inwestorów powinno przeprowadzać co roku. Rebalansowanie portfela to proces przeglądu inwestycji, polegający na zmianie alokacji aktywów, gdy zmieni się ona o co najmniej 5%. Aby uniknąć nadmiernego lub niedostatecznego zbilansowania, należy również przeanalizować swoją sytuację finansową, rynek akcji i bieżący klimat gospodarczy. Do inwestowania w akcje należy podchodzić beznamiętnie, a nie emocjonalnie.

Przy inwestowaniu na rynku akcji kluczowe znaczenie ma równoważenie portfela, ponieważ różne aktywa charakteryzują się różną charakterystyką ryzyka i zwrotu. Gdy jedna akcja osiąga dobre wyniki, może ona stanowić zbyt duży procent portfela, zwiększając ogólne ryzyko. W końcu 80% portfela może być ulokowane w jednej akcji, co może spowodować negatywne skutki. Przy każdej zmianie alokacji aktywów bardzo ważne jest równoważenie portfela.

Podobne tematy: